Čudne mi ptice, da znaš, snovima jezde..

22.01.2016.

I kreću jata pokisla, daleko.

To je ljubav sa svojim mitologijama, sa svojim nepotrebnim malim vradžbinama. Ima jedan ulični ugao kojim se ne usuđujem da prođem. Vojske me već opkoljavaju, horde. Ova soba je nestvarna, ona je nije videla. Ime jedne žene me odaje. Boli me jedna žena svuda po telu.

da li je ona u mraku ili je mrak u njoj!?
da li je ona u mraku ili je mrak u njoj!?